Formidling og ytringsfrihed

Formidling Ved formidling forstås her forskeres udveksling af viden og kompetencer med det omgivende samfund, herunder ved deltagelse i den offentlige debat. Formidling kan bl.a. ske gennem artikler, anmeldelser, kronikker og læserbreve i aviser, bøger der formidler viden til at bredt publikum af ikke-fagfolk, deltagelse i radio- og tv-udsendelser samt undervisning til et bredt publikum […]

Læs Mere

Forskeres retssikkerhed

UBVA satte forskeres retssikkerhed til debat under Folkemødet på Bornholm 2015. Debatten blev webcastet: Hør også professor Jørn Vestergaard, Københavns Universitet, fortælle om forskeres strafferetlige stilling: Her kan du høre sikkerhedskonsulent Per Bruun Andersen, 2Secure, fortælle om forskeres fysiske sikkerhed: Denne side er fortsat under opbygning.

Læs Mere

Forskning, der omfatter personoplysninger (GDPR)

Generelt om databeskyttelse Forskning om og med mennesker vil ofte involvere behandling af personoplysninger. Personoplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. På Datatilsynets hjemmeside kan du læse mere om, hvad personoplysninger er, og hvornår du behandler personoplysninger. Når forskning involverer behandling af personoplysninger, er det nødvendigt at forholde sig til […]

Læs Mere

Dyreforsøg

Dyreforsøg Anvendelse af dyr til forsøg er reguleret i dyreforsøgsloven, og det forudsætter ofte tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet. Se også Det Dyreetiske Råd.

Læs Mere

Registerforskning

Registerforskning Ved registerforskning forstås forskeres adgang til og brug af data fra registre, der indeholder oplysninger om fx personer og virksomheder. Det kan fx dreje sig om sundhedsoplysninger og statistiske oplysninger. I en international sammenhæng har Danmark et forholdsmæssigt stort antal sådanne registre, og anvendelsen af CPR-numre giver relativt gode muligheder for at samkøre registre […]

Læs Mere

Videnskabelig uredelighed efter forskningsrådsloven (historisk)

  Bemærk! Denne artikel omtaler “videnskabelig uredelighed” efter de indtil 1. juli 2017 gældende regler. For en omtale af de nugældende regler henvises til artiklen om videnskabelig uredelighed. Hvad er videnskabelig uredelighed? Videnskabelig uredelighed er i forskningsrådsloven defineret således, jf. § 2, nr. 3, i forskningsrådsloven: ”Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god […]

Læs Mere

Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed (UVVU) (historisk)

BEMÆRK! Denne historiske artikel vedrører UVVU, som pr. 1. juli 2017 blev erstattet af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed (UVVU) Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) var nedsat af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling i henhold til forskningsrådsloven. Udvalgene havde kompetence til at behandle sager om videnskabelig uredelighed af betydning for dansk forskning, […]

Læs Mere

Generelt om forskningssamarbejder

Generelt Når flere forskere og/eller forskningsenheder arbejder sammen om et forskningsprojekt, er der en række forhold, som bør overvejes nøje, og som det ofte vil være en fordel at indgå en formel aftale om ved indledningen af forskningsprojektet.  Det gælder ikke mindst, når erhvervslivet, offentlige myndigheder, organisationer og lign. deltager i samarbejdet. Nedenfor omtales en […]

Læs Mere

Aftaler om forskningssamarbejder

Generelt UVVU’s Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab (2009) omfatter bl.a. en ”Vejledning til indgåelse af aftaler ved påbegyndelse af forskningsprojekter”. Denne vejledning indeholder en liste over potentielle aftalepunkter, og den kan tjene som en checkliste ved indgåelse af forskningssamarbejder. Rekvireret forskning og erhvervs-ph.d.-projekter Styrelsen for Forskning […]

Læs Mere

Rekvireret forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening

Generelt Danske universiteter kan sælge forsknings-, analyse- og rådgivningsopgaver til myndigheder, virksomheder og organisationer. Det kan ske som rekvireret forskning (indtægtsdækket virksomhed) eller i form af myndighedsbetjening. Rekvireret forskning (indtægsdækket virksomhed) Danske universiteter kan drive indtægsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. universitetslovens § 20, stk. 3, 1. pkt. Dette kan omfatte konkrete forskningsopgaver, som fx […]

Læs Mere