Registerforskning

Ved registerforskning forstås forskeres adgang til og brug af data fra registre, der indeholder oplysninger om fx personer og virksomheder. Det kan fx dreje sig om sundhedsoplysninger og statistiske oplysninger. I en international sammenhæng har Danmark et forholdsmæssigt stort antal sådanne registre, og anvendelsen af CPR-numre giver relativt gode muligheder for at samkøre registre m.v. til gavn for forskningen. Registerforskning spiller en væsentlig rolle i Danmark både inden for sundheds- og samfundsvidenskaberne, hvor den i nyere tid stadigt større betydning. Det skyldes ikke mindst den øgede digitalisering.

Registerforskning kan give anledning til både juridiske og etiske udfordringer. Det gælder bl.a. kravene til databeskyttelse og fortrolighed, der bl.a. følger af persondataloven, sundhedsloven, cpr-loven og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Om registerforskning kan navnlig henvises til

 

Om Forfatteren