Plagiering

Forskningsverdenen rystes tit af plagiatsager. Det er sager, hvor en forsker publicerer noget, som viser sig at indeholde stof, som vedkommende har taget fra andre uden at henvise godt nok til dem. Plagiatsager kan have store, ulykkelige konsekvenser for de implicerede. I sidste instans kan man som forsker blive degraderet eller miste sit arbejde. Det […]

Læs Mere

God citatskik og gengivelse af kunstværker m.v.

Generelt I Forskerportalens artikel om plagiat omtales de generelle juridiske og forskningsetiske krav til brug af andres arbejde. Disse generelle normer for brug af andres arbejde suppleres af nogle mere præcise juridiske regler for citater og gengivelse af kunstværker og beskrivende værker i forskningspublikationer. Disse regler omtales nærmere i denne artikel. Citat Ved et citat forstås […]

Læs Mere

Dobbeltpublicering, overlappende publikationer og selvplagiering

Generelt Hvis forskere genbruger stof, de allerede har publiceret én gang, i nye publikationer, har de i et vist omfang en forskningsetisk forpligtelse til at gøre opmærksom på det. Hvis ikke de lever op til det, kan der være tale om et forskningsetisk angribeligt ”selvplagiat”. Spørgsmålet er imidlertid, hvor grænserne går. Mens der på nogle […]

Læs Mere