Forskerportalen er udviklet for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) under hovedorganisationen Akademikerne. Læs mere om os på www.ubva.dk.

Forskerportalen redigeres af professor Morten Rosenmeier og professor Clement Salung Petersen, der begge er ansat ved Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet.

Ris og ros til artiklerne på Forskerportalen modtages gerne pr. e-mail.