Videnskabelig uredelighed efter forskningsrådsloven (historisk)

  Bemærk! Denne artikel omtaler “videnskabelig uredelighed” efter de indtil 1. juli 2017 gældende regler. For en omtale af de nugældende regler henvises til artiklen om videnskabelig uredelighed. Hvad er videnskabelig uredelighed? Videnskabelig uredelighed er i forskningsrådsloven defineret således, jf. § 2, nr. 3, i forskningsrådsloven: ”Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god […]

Læs Mere

Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed (UVVU) (historisk)

BEMÆRK! Denne historiske artikel vedrører UVVU, som pr. 1. juli 2017 blev erstattet af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed (UVVU) Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) var nedsat af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling i henhold til forskningsrådsloven. Udvalgene havde kompetence til at behandle sager om videnskabelig uredelighed af betydning for dansk forskning, […]

Læs Mere