Videnskabelig uredelighed efter forskningsrådsloven (historisk)

  Bemærk! Denne artikel angår videnskabelig uredelighed efter de indtil 1. juli 2017 gældende regler. Hvad er videnskabelig uredelighed? Videnskabelig uredelighed er i forskningsrådsloven defineret således, jf. § 2, nr. 3, i forskningsrådsloven: ”Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller […]

Læs Mere

Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed (UVVU) (historisk)

  BEMÆRK! Denne historiske artikel vedrører UVVU, som pr. 1. juli 2017 blev erstattet af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed (UVVU) Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) er nedsat af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling i henhold til forskningsrådsloven. Udvalgene har kompetence til at behandle sager om videnskabelig uredelighed, der har betydning for […]

Læs Mere