Generelt om forskningssamarbejder

  Når flere forskere og/eller forskningsenheder arbejder sammen om et forskningsprojekt, er der en række forhold, som bør overvejes nøje, og som det ofte vil være en fordel at indgå en formel aftale om ved indledningen af forskningsprojektet.  Det gælder ikke mindst, når erhvervslivet, offentlige myndigheder, organisationer og lign. deltager i samarbejdet. Nedenfor omtales en […]

Læs Mere

Aftaler om forskningssamarbejder

Generelle aftaler UVVU’s Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab (2009) omfatter bl.a. en ”Vejledning til indgåelse af aftaler ved påbegyndelse af forskningsprojekter”. Denne vejledning indeholder en liste over potentielle aftalepunkter, og den kan tjene som en checkliste ved indgåelse af forskningssamarbejder. Styrelsen for Forskning og Innovation har […]

Læs Mere

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

I 2007 blev en række sektorforskningsinstitutioner sammenlagt med danske universiteter. Læs mere om disse sammenlægninger her. I denne forbindelse fik universiteterne til opgave at levere en række ydelser til staten og andre aktører, som benævnes forskningsbaseret myndighedsbetjening. Disse ydelser kan blandt andet omfatte konkrete forskningsprojekter, beredskabsydelser samt rådgivning. Om forskningsbaseret myndighedsbetjening kan generelt henvises til […]

Læs Mere

ErhvervsPhD-ordningen

ErhvervsPhD-ordningen ErhvervsPhD-kandidater indskrives på et universitet, samtidig med at de er ansat i en virksomhed. I den forbindelse indgår ErhvervsPhD-kandidaten og virksomheden en aftale, der tager stilling til ErhvervsPhD-kandidatens rettigheder og pligter i forhold til virksomheden. Det er bl.a. et spørgsmål, hvem der skal have rettighederne til de forskningsdata, ErhvervsPhD-kandidaten frembringer, eller i hvilket omfang ErhvervsPhD-kandidaten skal […]

Læs Mere

Ph.d.-vejledning

  Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, som hovedsageligt består i udøvelse af forskning under vejledning. Antallet af ph.d.-studerende ved danske forskningsinstitutioner er øget betydeligt, og vejledning af ph.d.-studerende er derfor i dag en væsentlig opgave for professorer og lektorer. I mange tilfælde indgår ph.d.-studerende i et egentligt forskningssamarbejde med sin(e) vejleder(e), men også hvor dette ikke […]

Læs Mere