Generelt om forskningssamarbejder

Generelt Når flere forskere og/eller forskningsenheder arbejder sammen om et forskningsprojekt, er der en række forhold, som bør overvejes nøje, og som det ofte vil være en fordel at indgå en formel aftale om ved indledningen af forskningsprojektet.  Det gælder ikke mindst, når erhvervslivet, offentlige myndigheder, organisationer og lign. deltager i samarbejdet. Nedenfor omtales en […]

Læs Mere

Aftaler om forskningssamarbejder

Generelt UVVU’s Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab (2009) omfatter bl.a. en ”Vejledning til indgåelse af aftaler ved påbegyndelse af forskningsprojekter”. Denne vejledning indeholder en liste over potentielle aftalepunkter, og den kan tjene som en checkliste ved indgåelse af forskningssamarbejder. Rekvireret forskning og erhvervs-ph.d.-projekter Styrelsen for Forskning […]

Læs Mere

Rekvireret forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening

Generelt Danske universiteter kan sælge forsknings-, analyse- og rådgivningsopgaver til myndigheder, virksomheder og organisationer. Det kan ske som rekvireret forskning (indtægtsdækket virksomhed) eller i form af myndighedsbetjening. Rekvireret forskning (indtægsdækket virksomhed) Danske universiteter kan drive indtægsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter, jf. universitetslovens § 20, stk. 3, 1. pkt. Dette kan omfatte konkrete forskningsopgaver, som fx […]

Læs Mere

ErhvervsPhD-ordningen

ErhvervsPhD-ordningen ErhvervsPhD-kandidater indskrives på et universitet, samtidig med at de er ansat i en virksomhed. I den forbindelse indgår ErhvervsPhD-kandidaten og virksomheden en aftale, der tager stilling til ErhvervsPhD-kandidatens rettigheder og pligter i forhold til virksomheden. Det er bl.a. et spørgsmål, hvem der skal have rettighederne til de forskningsdata, ErhvervsPhD-kandidaten frembringer, eller i hvilket omfang ErhvervsPhD-kandidaten skal […]

Læs Mere

Ph.d.-vejledning

  Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, som hovedsageligt består i udøvelse af forskning under vejledning. Antallet af ph.d.-studerende ved danske forskningsinstitutioner er øget betydeligt, og vejledning af ph.d.-studerende er derfor i dag en væsentlig opgave for professorer og lektorer. I mange tilfælde indgår ph.d.-studerende i et egentligt forskningssamarbejde med sin(e) vejleder(e), men også hvor dette ikke […]

Læs Mere