Dataadministration

Generelt Forskningsdata – forstået som det materiale (i bred forstand), som indgår i forskning – giver anledning til mange juridiske og forskningsetiske spørgsmål og problemstillinger. Nogle af disse spørgsmål er omtalt i andre artikler her på Forskerportalen: Forskning, der omfatter personoplysninger Registerforskning Dyreforsøg Det videnskabsetisk komitésystem Et mere grundlæggende spørgsmål er, hvilke krav der kan […]

Læs Mere

Adgang til og råderet over forskningsdata

  Denne artikel er baseret på et notat, som UBVA har udarbejdet på baggrund af diskussioner på en workshop om emnet, som blev afholdt på Det Kgl. Bibliotek i Aarhus den 27. februar 2017. Notatet er offentliggjort som en del af et større notat på DEIC’tain’t hjemmeside. Generelt I dette notat omfatter begrebet ”forskningsdata” både […]

Læs Mere

Forskning, der omfatter personoplysninger

Indledning Forskning om og med mennesker vil ofte involvere behandling af personoplysninger. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at forholde sig til de rettigheder og forpligtelser, der følger af lovgivningen om databeskyttelse. Denne lovgivning består nu (siden den 25. maj 2018) navnlig af EU-forordning 2016/679 om databeskyttelse (GDPR, i Danmark ofte benævnt persondataforordningen eller databeskyttelsesforordningen) eller […]

Læs Mere

Dyreforsøg

Dyreforsøg Anvendelse af dyr til forsøg er reguleret i dyreforsøgsloven, og det forudsætter ofte tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet. Se også Det Dyreetiske Råd.

Læs Mere

Registerforskning

Registerforskning Ved registerforskning forstås forskeres adgang til og brug af data fra registre, der indeholder oplysninger om fx personer og virksomheder. Det kan fx dreje sig om sundhedsoplysninger og statistiske oplysninger. I en international sammenhæng har Danmark et forholdsmæssigt stort antal sådanne registre, og anvendelsen af CPR-numre giver relativt gode muligheder for at samkøre registre […]

Læs Mere