Generelt om databeskyttelse

Forskning om og med mennesker vil ofte involvere behandling af personoplysninger. Personoplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. På Datatilsynets hjemmeside kan du læse mere om, hvad personoplysninger er, og hvornår du behandler personoplysninger.

Når forskning involverer behandling af personoplysninger, er det nødvendigt at forholde sig til de rettigheder og forpligtelser, der følger af lovgivningen om databeskyttelse. Denne lovgivning består navnlig af EU-forordning 2016/679 om databeskyttelse (GDPR, i Danmark ofte benævnt persondataforordningen eller databeskyttelsesforordningen). Denne forordning suppleres i Danmark af databeskyttelsesloven. GDPR og databeskyttelsesloven viderefører i vidt omfang de regler, som tidligere fulgte af nogle EU-direktiver, som i Danmark var implementeret i bl.a. persondataloven.

Datatilsynets hjemmeside indeholder en lang række vejledninger m.v., som giver et godt overblik over reglerne om databeskyttelse.

GDPR for forskere

UBVA kan navnlig henvise til følgende vejledninger om databeskyttelsesreglernes betydning for forskere:

Se desuden følgende artikler på Forskerportalen:

Om Forfatteren