Det videnskabsetiske komitésystem

For at sikre at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt, har man i Danmark etableret det videnskabsetiske komitésystem, der består af regionale komitéer og Den Nationale Videnskabsetiske Komité (DNVK).

Det videnskabsetiske komitésystem er etableret ved lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Ethvert sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal som udgangspunkt anmeldes til dette videnskabsetiske komitésystem, se nærmere lovens § 14.

Et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt er i loven defineret som et projekt, der indebærer forsøg på levendefødte menneskelige individer, menneskelige kønsceller, der agtes anvendt til befrugtning, menneskelige befrugtede æg, fosteranlæg og fostre, væv, celler og arvebestanddele fra mennesker, fostre og lign. eller afdøde. Det omfatter også kliniske forsøg med lægemidler på mennesker og klinisk afprøvning af medicinsk udstyr. Se lovens § 2, nr. 1, der henviser til de nærmere definitioner i nr. 2 og nr. 3.

Der er udarbejdet en udførlig vejledning om anmeldelse, indberetningspligt m.v.

Der henvises i øvrigt til DNVK’s hjemmeside.

Om Forfatteren

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.