Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, som hovedsageligt består i udøvelse af forskning under vejledning. Antallet af ph.d.-studerende ved danske forskningsinstitutioner er øget betydeligt, og vejledning af ph.d.-studerende er derfor i dag en væsentlig opgave for professorer og lektorer. I mange tilfælde indgår ph.d.-studerende i et egentligt forskningssamarbejde med sin(e) vejleder(e), men også hvor dette ikke er tilfældet, kan vejledningen af ph.d.-studerende give anledning til forskningsetiske spørgsmål.

Denne side er under opbygning.

Om Forfatteren