Generelt

UVVU’s Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab (2009) omfatter bl.a. en ”Vejledning til indgåelse af aftaler ved påbegyndelse af forskningsprojekter”. Denne vejledning indeholder en liste over potentielle aftalepunkter, og den kan tjene som en checkliste ved indgåelse af forskningssamarbejder.

Rekvireret forskning og erhvervs-ph.d.-projekter

Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet fem modelaftaler med tilhørende vejledninger, som dækker forskellige typer af samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder:

ErhvervsPhD-kandidater indskrives på et universitet, samtidig med at de er ansat i en virksomhed. Se artiklen om ErhvervsPhD-kandidater.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Grundlaget for forskningsbaseret myndighedsbetjening er nærmere omtalt i artiklen om rekvireret forskning.

Datamodelaftale

Aarhus Universitet og Det Kongelige Bibliotek i Aarhus har udviklet en modelaftale for forskningssamarbejder med tilhørende vejledning.

Af modelaftalens vejledning fremgår bl.a. følgende:

”Datamodelaftalen afspejler de krav til tilgængeliggørelse af forskningsdata, som EU stiller til forskningsprojekter. Således er det udgangspunktet efter aftalen, at de deltagende parter skal stille den opnåede viden til rådighed for offentligheden efter FAIR-principperne om Open Access i H2020.
Bortset fra vedtagelsen af Open Access afspejler aftalen de principper for rettighedshåndtering, der er sædvanlige for danske universiteter i forskningssamarbejder. Således er reguleringen af forfatterskab og publikationer samt ejerskab over og adgangsrettigheder til baggrunds- og forgrundsviden lig det, der sædvanligvis er udgangspunktet i danske forskningssamarbejder.”

Andre ressourcer

De fleste danske forskningsinstitutioner har i dag stor erfaring med indgåelse af samarbejdsaftaler med erhvervslivet, offentlige myndigheder, organisationer m.v. Der kan bl.a. henvises til:

Københavns Universitet (KU)

Aarhus Universitet (AU)

Aalborg Universitet (AAU)

Syddansk Universitet (SDU)

Roskilde Universitet (RUC)

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

IT-Universitetet (ITU)

Se også

Om Forfatteren