Generelle aftaler

UVVU’s Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab (2009) omfatter bl.a. en ”Vejledning til indgåelse af aftaler ved påbegyndelse af forskningsprojekter”. Denne vejledning indeholder en liste over potentielle aftalepunkter, og den kan tjene som en checkliste ved indgåelse af forskningssamarbejder.

Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet fem modelaftaler med tilhørende vejledninger, som dækker forskellige typer af samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder:

Se også

ErhvervsPhD-kandidater

ErhvervsPhD-kandidater indskrives på et universitet, samtidig med at de er ansat i en virksomhed. Se artiklen om ErhvervsPhD-kandidater.

Andre ressourcer

De fleste danske forskningsinstitutioner har i dag stor erfaring med indgåelse af samarbejdsaftaler med erhvervslivet, offentlige myndigheder, organisationer m.v. Der kan bl.a. henvises til:

Københavns Universitet (KU)

Aarhus Universitet (AU)

Aalborg Universitet (AAU)

Syddansk Universitet (SDU)

Roskilde Universitet (RUC)

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

IT-Universitetet (ITU)