Plagiering

Forskningsverdenen rystes tit af plagiatsager. Det er sager, hvor en forsker publicerer noget, som viser sig at indeholde stof, som vedkommende har taget fra andre uden at henvise godt nok til dem. Plagiatsager kan have store, ulykkelige konsekvenser for de implicerede. I sidste instans kan man som forsker blive degraderet eller miste sit arbejde. Det […]

Læs Mere

Dobbeltpublicering, overlappende publikationer og selvplagiering

Generelt Hvis forskere genbruger stof, de allerede har publiceret én gang, i nye publikationer, har de i et vist omfang en forskningsetisk forpligtelse til at gøre opmærksom på det. Hvis ikke de lever op til det, kan der være tale om et forskningsetisk angribeligt ”selvplagiat”. Spørgsmålet er imidlertid, hvor grænserne går. Mens der på nogle […]

Læs Mere

Hvem ejer forskningen?

Hvad siger eksperten Hvem ejer forskningen? Spørgsmålet om, hvem der ejer forskningen, er relevant i mange sammenhænge. For den ansatte forsker kan spørgsmålet opstå i forhold til vedkommendes arbejdsgiver – forskningsinstitutionen eller virksomheden – hvor det bl.a. har betydning for, om arbejdsgiveren kan udnytte forskningsresultaterne uden samtykke fra den ansatte forsker, ligesom det har betydning for, […]

Læs Mere

Ejendomsret til forskning

Ejendomsret til forskning Den almindelige ejendomsret indebærer, at ejeren af fast ejendom eller løsøre kan råde ubegrænset herover, medmindre andet følger af lovgivningen. Ejeren kan fx give andre en råde- og brugsret til en fast ejendom eller løsøre – men ejeren er ikke forpligtet til dette. Som udgangspunkt kan ejeren således også forhindre andre i at […]

Læs Mere

Ophavsret til forskning

Hvad beskytter ophavsretten? Ophavsretten beskytter basalt set to ting. For det første beskytter den litterære og kunstneriske værker. Det er bl.a. bøger, artikler, film, fotografier, billeder, tegninger, computerprogrammer, dramatik og musik. De får en ophavsretlig beskyttelse, der varer i 70 år efter, at ophavsmanden er død. Man får kun beskyttelsen, hvis værket er originalt, dvs. […]

Læs Mere

Designret og forskning

Hvad er designret? Den måde produkter ser ud på kan i nogle tilfælde beskyttes designretligt. Reglerne herom står flere steder. Man kan få et registreret dansk design, der gælder i Danmark, efter den danske designlov. Beskyttelsen varer i 5 år med mulighed for forlængelse i indtil 25 år. Man får beskyttelsen ved registrering i Patent- […]

Læs Mere

Patenter, brugsmodeller og halvlederbeskyttelse

Generelt Forskning resulterer tit i frembringelser, der kan udnyttes kommercielt, f.eks. nye produkter, nye kemiske stoffer, nye fremgangsmåder m.m. I en række tilfælde kan sådanne frembringelser patenteres eller beskyttes efter reglerne om brugsmodelbeskyttelse. Reglerne herom står i henholdsvis patentloven og brugsmodelloven. Hvad er patentret? Der kan udtages patent for opfindelser, der kan udnyttes industrielt, på […]

Læs Mere