Hvad er designret?

Den måde produkter ser ud på kan i nogle tilfælde beskyttes designretligt. Reglerne herom står flere steder.

  • Man kan få et registreret dansk design, der gælder i Danmark, efter den danske designlov. Beskyttelsen varer i 5 år med mulighed for forlængelse i indtil 25 år. Man får beskyttelsen ved registrering i Patent- og Varemærkestyrelsen.
  • Man kan få et registreret EU-design efter EU´s designforordning.  Beskyttelsen varer i 5 år med mulighed for forlængelse i indtil 25 år. Man får beskyttelsen ved registrering i EU-myndigheden EUIPO. Beskyttelsen gælder i hele EU.
  • Man kan få et ikke-registreret EU-design efter EU´s designforordnings art. 11. Beskyttelsen varer i 3 år. Man får den automatisk, så snart man har offentliggjort designet et sted i EU. Se nærmere designforordningens art. 11, stk. 2.

Det er en betingelse for designbeskyttelse, at produktet er nyt og individuelt.

I en række tilfælde kan der ikke opnås designbeskyttelse for et produkt (uanset om det er nyt og individuelt):

  • Man beskytter ikke produkter eller produktdele, hvis udseende dikteres af 100 % tekniske overvejelser. Man kan f.eks. ikke designbeskytte skruer og møtrikker eller værktøj, hvis udseende kun skyldes rent tekniske hensyn.
  • Man kan heller ikke designbeskytte produkter eller produktdele, hvis udseende skyldes ønsket om, at noget skal kobles sammen med noget andet. Man kan f.eks. ikke beskytte en del af en støvsugerslange, der ser ud som den gør, fordi slangen skal kobles sammen med støvsugeren.
  • Og dele af »sammensatte produkter« – dvs. produkter, hvis dele kan udskiftes, sådan at produktet kan skilles ad og samles igen, f.eks. computere, biler, cykler etc.- beskyttes endelig kun, hvis a. delene er synlige under normal brug af produktet, og b. de dele af delene, der er synlige under normal brug, i sig selv er nye og individuelle. Se nærmere designlovens § 4 og designforordningens art. 4.

Designretten giver en eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af designet, sådan så det bl.a. kræver tilladelse fra designeren at sætte designet i produktion, sælge det m.m.

Læs mere om designbeskyttelse på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside www.dkpto.dk.

Forskeres designret

Forskning kan somme tider resultere i produkter, der kan beskyttes designretligt. Spørgsmålet er så, i hvilket omfang de selv har designretten, eller om den går over til den forskningsinstitution eller virksomhed, de er ansat ved.

Hvis designet er udtryk for kreativ kunst, der afspejler æstetiske valg fra forskerens side, kan designet ikke alene beskyttes designretligt, men også efter ophavsretsloven. I så fald afgøres spørgsmålet om, i hvilket omfang institutionen får del i designretten, efter de ophavsretlige regler om værker i ansættelsesforhold. Se ophavsret til forskning.

Hvis designet ikke er udtryk for decideret kreativ, original kunst, går designretten principielt over til  den forskningsinstitution eller virksomhed, som forskeren er ansat ved, i kraft af ansættelsesforholdet.

Om Forfatteren