Generelt om publicering

Generelt om forskningspublicering Publicering af forskningsresultater indebærer, at forskningsresultaterne offentliggøres til gavn for videnskaben og samfundet i øvrigt. Publiceringen kan indebære en kvalitetssikringsproces i form af peer review, referee eller anden fagfællebedømmelse. Retten til frit at kunne publicere sin forskning er et vigtigt element i forskeres formidlings- og ytringsfrihed. Både forskere og forskningsinstitutioner bliver i høj […]

Læs Mere

Forfatterskab

Forfatterskab i videnskaberne Forfatterskab har stor betydning både for forskere og deres forskningsinstitutioner. Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen belyste dette på UBVA’tain’t 2014-symposium i oplægget Forfatterskaber, æren og karrieren (webcast). Ophavsretsloven indeholder juridiske regler om forfatterskab, som suppleres af en række forskningsetiske regler, der omtales nedenfor. En uretmæssig angivelse af forfatterrolle kan være udtryk for […]

Læs Mere

Forlagsaftaler

Forlagsaftaler (aftaler om publicering) Forskeres videnskabelige værker – bøger, antologier, artikler m.v. – udgives normalt på et forlag. Da videnskabelige værker normalt er beskyttet af ophavsret, kan en sådan publicering kun ske med samtykke fra den eller de personer (ophavsmænd), der gennem en personlig skabende indsats (originalitet) har frembragt værket. Se Forskerportalens artikel om forfatterskab. I forbindelse […]

Læs Mere

Open Access og Creative Commons

Hvad siger eksperten Open Access og Creative Commons  – den korte version På mange forskningsinstitutioner er det en udbredt tanke, at forskernes artikler skal lægges åbent ud på Nettet under overskriften ”Open Access”. Open Access skaber nogle ophavsretlige spørgsmål. For det første kan en forsker, der får en artikel bragt i et tidsskrift, risikere at […]

Læs Mere