Februar 2017: Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Februar 2017 Folketinget behandler for tiden et forslag til lov om videnskabelig uredelighed, som vil indebære en række væsentlige ændringer af gældende dansk ret. Lovforslaget kan følges på Folketingets hjemmeside: http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L117/index.htm#dok.

Læs Mere