Ny lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Folketinget har vedtaget en ny lov om videnskabelig uredelighed m.v., som indebærer en række væsentlige ændringer af håndteringen af sager om videnskabelig uredelighed m.v. i Danmark. Loven og dens forarbejder kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188780.   the better outfit ideas for you

Læs Mere