I 2007 blev en række sektorforskningsinstitutioner sammenlagt med danske universiteter. Læs mere om disse sammenlægninger her. I denne forbindelse fik universiteterne til opgave at levere en række ydelser til staten og andre aktører, som benævnes forskningsbaseret myndighedsbetjening. Disse ydelser kan blandt andet omfatte konkrete forskningsprojekter, beredskabsydelser samt rådgivning.

Om forskningsbaseret myndighedsbetjening kan generelt henvises til

Danske Universiteter har tilkendegivet, at forskningsbaseret myndighedsbetjening er underlagt de samme forskningsetiske og kvalitative krav, som gælder for al anden forskning, og at universiteterne også ved forskningsbaseret myndighedsbetjening har en forpligtelse til at værne om forskernes ytringsfrihed og forskningsfrihed, idet der dog kan være behov for, at myndighed og universitet koordinerer tidspunktet for offentliggørelse af rådgivningsresultater.

Læs mere herom i Forskerportalens artikel om forskningsfrihed.