Dataadministration

Generelt Forskningsdata – forstået som det materiale (i bred forstand), som ligger til grund for forskningen – giver anledning til mange juridiske og forskningsetiske spørgsmål og problemstillinger. Nogle af disse spørgsmål er omtalt i andre artikler her på Forskerportalen: Forskning, der omfatter personoplysninger Registerforskning Dyreforsøg Det videnskabsetisk komitésystem Et mere grundlæggende spørgsmål er, hvilke krav […]

Læs Mere

Forskning, der omfatter personoplysninger

Indledning Persondataloven Persondataloven regulerer behandling af personoplysninger i en række tilfælde, der er nærmere defineret i lovens §§ 1-2. I praksis vil loven som oftest regulere behandling af personoplysninger som led i et forskningsprojekt. En personoplysning er i denne sammenhæng enhver oplysning om en person, der direkte eller indirekte kan identificeres. Oplysningen anses for at […]

Læs Mere

Registerforskning

Registerforskning Ved registerforskning forstås forskeres adgang til og brug af data fra registre, der indeholder oplysninger om fx personer og virksomheder. Det kan fx dreje sig om sundhedsoplysninger og statistiske oplysninger. I en international sammenhæng har Danmark et forholdsmæssigt stort antal sådanne registre, og anvendelsen af CPR-numre giver relativt gode muligheder for at samkøre registre […]

Læs Mere

Dyreforsøg

Dyreforsøg Anvendelse af dyr til forsøg er reguleret i dyreforsøgsloven, og det forudsætter ofte tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet. Se også Det Dyreetiske Råd.

Læs Mere